Fvr-vat.dk

Vi er specialister i tilbagesøgning af udenlandsk moms

Virksomheder, der afholder momsbelagte driftsudgifter i andre EU-lande, og i visse andre tredjelande, kan søge momsen tilbagebetalt, hvis udgifterne er fradragsberettigede i det pågældende land.

Momsen kan ikke fradrages i det danske skatteregnskab. Er betingelserne for tilbagesøgning opfyldt, skal momsen søges tilbagebetalt, jf. SKM.2009.181.SKAT.

Tilbagesøgning af udenlandsk moms er dog for mange virksomheder en tung og ressourcekrævende opgave, der sjældent står mål med refusionens størrelse.

For den travle virksomhed tilbyder vi flere løsninger, der kan lette både arbejdsbyrden og øge udbetalingen. Dem kan man læse mere om i menuen øverst. Eller starte her.

Vi har ingen startomkostninger og gebyrer! Og vi arbejder No-cure No-pay.

Vi ser frem til samarbejdet!