Momsrefusion

Tilbagesøgning af udenlandsk moms

Vi er specialiset i tilbagesøgning af udenlandsk moms og tilbyder forskellige løsninger, der gør det nemt for jer at få udenlandsk moms tilbage.

Vores totalløsning giver den bedste kombination af erfaring og ekspertise. Den frigør samtidig medarbejderressourcer i jeres administrationen, fordi vi udtager de relevante bilag. Når vi udtager bilagene elimineres også fejludtagning.

En anden og mere reccourcekrævende løsning er, at I udtager de relevante bilag, kopier dem og efter nærmere aftale, sender de originale bilag til Foreign Vat Reclaim.

Uanset løsning udarbejder vi ansøgning fordelt på land, har korrespondancen med skattemyndighederne, hvis de har spørgsmål til bilag eller ønsker yderligere information m.m. Og vi sørger også for udbetaling af den tilbagesøgte moms.

Ansøgningsfristen for EU-lande og tredjelande er henholdsvis den 30. september og 30. juni det følgende år.

For Japan skal man registreres for momsrefusion inden udgangen af det år, man gerne vil søge for. Stadig med ansøgningsfrist den 30. juni det følgende år. Vi sørger naturligvis for registrering.

Tilbagesøgning i tredjelande kræver fuldmagt og et registreringsbevis fra SKAT, der viser, at virksomheden er momsregistreret i Danmark. Vi indhenter gerne registreringsbeviset hos SKAT.

Vi tilbyder også en tredje løsning til virksomheder, der fx selv søger momsrefusion. Læs mere her…