Fakturakrav

Maksimal refusion

Målet er at få maksimal refusion. Og det stiller krav til, at de udenlandske fakturaer er udfyldt korrekt, jf. direktiv 2008/9/EF.

Når vi besøger virksomheder for at udtage fakturaer, i særdeleshed rejsebilag, oplever vi ofte, at de blot er udfyldt med navnet på en medarbejder.

Dette er ikke korrekt og ikke i overensstemmelse med direktivet. En faktura skal være udfyldt korrekt med virksomhedens navn og adresse m.m.

Øvrige bilag, fx kvitteringer og taxiboner, kan i nogle EU-lande også danne grundlag for momsrefusion.

Download vores rejsevejledning her. Den giver overblikket, når det gælder rejseafregninger.

Her kan du læse mere om behandlingstid og udbetaling af refusion.